Gå till innehåll
Falu Ryttarsällskap
Falu Ryttarsällskap

Hej funktionär, hopptävling 16-17 mars 2024

Tack för att just du kommer och lägger din tid så att föreningen kan genomföra denna helg, utan dig ingen tävling. Tillsammas är vi bättre – Falu Ryttarsällskap.
Stort Tack!!

Denna gången blir lite annorlunda då det dels är få staret och vi har ett väder som ställer till det lite på parkeingen. Vi har valt att köra två tävlingsdagar för att marken skall hålla och inte få så mycket belastning samt att nattkylan gör sitt. Sluttiden som står på hemsidan är EJ EXAKT. Men vi räknar med att hålla på till ca 13,00. De funktionärer som var anmälda till pass på em får komma in och hjälpa till att bygga om samt plocka undan. Även fylla andra hål där hjälp behövs. Vill du komma tidare och ha en uppgift prata med mig på plast så vet jag vart vi behöver hjälpen bäst.

Några saker att tänka på:
Banan: Fm passet samlas i ridhuset 08,30 och har en genomgång med banchef Isabella Bennstedt. Banbyggare – Lars Alexandersson
-Vi har alltid den svarta funktionärsvästen på under vårt pass.
-Fikar gör vi i ev pauser vid ”runda bordet” annars får ni gå skift som ”Bella” styr upp.
-Toalettbesök görs självklart när det behövs. Säg bara till någon i gruppen om du lämnar din plats under pågående klass.
-Denna gången har vi inget eftermiddagspass. Du som var anmäld där förväntas komma in och hjälpa till att bygga om inför nästa dag (lördag) samt plocka undan (söndag) för då behävs nya friska krafter.
-Lunch äter ni före eller efter erat pass.
-Vi bemannar även framhoppningen från denna grupp, vi roterar den uppgiften klassvis. Isabella avgör vem som står när. Detta gäller ALLA!
-Skisser och arbetsuppgifter delas ut av Isabella. -
Kom ihåg att vi hjälper till vi prisutelning också, med prispelare samt lyfter ner ev bommar. Efter ditt pass lämnar du in din väst i sekretariatet.

In/utsläpp:Har svart väst. Kommradio och aktuell startlista hämtas i sekreteriatet. I pauser hjälper du till med banbyggnad och prisutdelning. Bröd delas ut i vissa klasser efter avslutad ritt. Samt rosett i Clear Round.

Domartorn: Får sina uppgifter av Eva Österlund. Domare för helgen är Caroline Lowén.
Sekretariat:Får sina uppgifter av Susanne Höglund.

Sjukvårdare: Väska, väst och komradio finns i sekretariatet.

Cafeteria: Det är som valingt Karin Boberg som styr upp och ger er de uppgifter som behöver göras. Förkläde med klubbens logga finns.

Allt-i-allo: har kommunikation med tävlingsledaren om vad som bör prioriteras.
Tävlingsledare Sofia Alexandersson
I övrigt så gäller det att se till att det finns toalettpapper och att toaletter är fräscha. Att skottkärror töms, samla upp em gruppen(banan) innan de går in på banan. I övrigt ha en överblick vart hjälp kan behövas.

Parkering:Start 07,30. Har gul väst. Hälsar våra tävlande välkomna och anvisar dem vart de skall parkera. Ser till att skottkärror töms och att det är rent på parkeringen.

När tävlingen är slut så hjälps vi ALLA åt att få tillbaka allt på sin plats innan vi går hem.


Senast uppdaterad: 2024-03-13

Besöksadress

Svedens gård
791 96 Falun

Postadress

Falu Ryttarsällskap, Box 33
791 02 Sundborn

Kontakta oss

023771162
lena.sterner@telia.com