Gå till innehåll
Falu Ryttarsällskap
Falu Ryttarsällskap

Ridhusregler och avgifter

Grundschema

Svedens PK och Falu RS har ett varannan veckas schema för lilla och stora ridhuset. Vilken klubb som disponerar de olika ridhusen för lektioner/träningar finns i schema på klubbarnas hemsidor. De fria ridtiderna som finns angivna är till för alla ryttare med anläggningskort eller som betalar för enstaka ridpass. Dessa tider kan inte bokas. Även utebanan ingår i anläggningen och det krävs anläggningskort eller ridbiljett för att nyttja den banan. Anläggningskort kan köpas av medlemmar i Svedens PK eller Falu RS.

Differentierade priser gäller utifrån om du är tävlingsryttare för FaRS eller Svedens PK eller om du tävlar för annan klubb. Se nedan:

Priser 2024

Tävlingsryttare i FaRS/SPK (gäller även om du är icke tävlande medlem)

Helår, en häst 2.900 kr

Helår, flera hästar 3.360kr (obs, gäller kalenderår 1 jan - 31 dec, dvs inte från datum som anläggningskortet löses)

Vår- eller hösttermin, en häst 1.750 kr

Vår- eller hösttermin, flera hästar 2.100 kr

Tävlingsryttare för annan klubb än FaRS/SPK (medlemskap är dock obligatoriskt på anläggningen)

Priserna är helår, en häst 3.400 kr

Helår, flera hästar 3.860 kr (obs, gäller kalenderår 1 jan - 31 dec, dvs inte från datum som anläggningskortet löses)

Vår- eller hösttermin, en häst 1.950 kr

Vår- eller hösttermin, flera hästar 2.300 kr

Terminskort gäller från 1/1 - 30/6 respektive 1/7 - 31/12.

OBS! Man kan inte rida andras hästar på sitt anläggningskort, utan det gäller egen häst/hästar. Dvs ridhuskortet följer hästen(arna).

Medryttare till häst(ar) får använda löst anläggningskort.

Ridbiljetter för enstaka tillfällen (min 5 st) 600 kr, läggs i brevlåda i något av ridhusen. Skriv namn och datum på biljetten.
Kontroller genomförs. Anläggningskort samt ridhusbiljetter skall betalas på Ridhusbolaget Svedens Gård i Falun AB BG 5266-7011.

Bankgiro

Ridhusbolaget Svedens Gård i Falun AB BG 5266-7011. OBS att avgiften ska betalas innan ridning på anläggningen sker. Kontroller kommer att utföras.

Vid inbetalning, ange i vilken av klubbarna du är medlem. Ange även namnen på hästen/hästarna som anläggningskortet avser.

Viktigt

Ridhuskort samt ridhusbiljetter skall betalas på Ridhusbolaget Svedens Gård i Falun AB BG 5266-7011. OBS! Ertappas ryttare med att inte ha anläggningskort eller ha erlagt avgift/biljett för enstaka ridpass kan ryttaren stängas av från anläggningen. Har du frågor om ridavgifter/anläggningskort kan du kontakta någon representant för klubbarna.

Fria hopptider

Några dagar i veckan är det tillåtet att ta fram enstaka träningshinder (obs ej tävlingshinder).
Två förmiddagar, tisdagar och torsdagar mellan 10.00- 12.00 (stora).
Lördagar mellan 12.30-15.00 är det tillåtet att ta fram cavaletti och bommar i lilla ridhuset.

Övriga tider på vardagar fram till 15.00 är det tillåtet att i samråd med övriga ridande plocka fram bommar/enstaka hinder. Det är inte fri hopptid.

Alla tider gäller under förutsättning att ridhusen inte är bokade för andra aktiviteter.

Stängning av anläggningen

Ingen ridning får ske efter kl. 22.00 i något ridhus eller på ridbana (anläggningen är därefter stängd). Hjälmtvång gäller för all ridning på Svedens gård.

Mockning

Ska ske efter varje ridpass. Detta är särskilt viktigt för att ridhusbotten ska hålla. Skottkärror finns i manegen och när kärran är full ska den tömmas i containern utanför. Se även till att mocka efter på gårdsplanen, runt hästsläpen om du transporterar din häst. Vi vill att anläggningen ska se fräsch och välkomnande ut för alla besökare/gäster. Viktigt att alla hjälps åt med detta.

Sladdning

Efter sista lektionen på vardagar kvällstid kan anläggningen komma att sladdas. Vid dessa tillfällen har traktorn företräde i ridhusen. På vardagsmorgnar och helger sladdas ridhusen före 09.00 och även då har traktorn företräde och du kan få lov att byta ridhus.


Longering/tömkörning

Longering/tömkörning får nu också göras i både stora ridhuset och lilla ridhuset under förutsättning att det utförs på ett säkert sätt. Använd alltid hjälm och se upp på varandra!

Ta hänsyn till varandra

Vi vädjar till alla som vistas på Sveden att ta hänsyn till varandra och följa de säkerhetsrutiner som finns. Till exempel att knacka innan man går in i ridhusen för att uppmärksamma andra. Hålla säkerhetsavstånd till varandra osv.

Ansvarig för drift uthyrning m m

Det är Ridhusbolaget Svedens gård AB som sköter driften och som hyr ut anläggningen. Bolaget är helägt av Falu RS och
Svedens PK.


Ridhusbolaget Svedens gård AB.

En bild

Besöksadress

Svedens gård
791 96 Falun

Postadress

Falu Ryttarsällskap, Box 33
791 02 Sundborn

Kontakta oss

023771162
lena.sterner@telia.com