Formulär

Fyll i fälten nedan för att bli medlem i Falu Ryttarsällskap.

Namn *

E-post *

Adress *

Postnummer och ort *

Personnummer *

Telefon *

Avgifter *
 Junior 255 kr Senior 305 kr Familj 600 kr

Avgift 2017

Junior 255:-
Senior 305:-
Familj 600:-

Bankgiro

5347-7774

Falu Ryttarsällskap
Box 33
790 15 Sundborn